Tanssilajien tuntisisältöjä. Syksy 2019

PIENTEN LASTEN TANSSI. Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua. Kehon tuntemus, suunnat ja muodot hahmottuvat liikkeen ja sanojen avulla. Rytmistä liikkumista, musiikillista ilmaisua ja baletin alkeita opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla. 3-4 vuotiaiden tunnin kesto 35 min, 4-5 vuotiaiden 45 min.

TYTTÖJEN TANSSI. Tyttöjen tanssi jatkaa lasten tanssia, sisältäen monipolisemmin askelsarjoja, hypppyjä, kehon hallintaa temppilujen ja notkeuden lisääämisen myötä. Liikutaan eri rytmeillä, käyttäen kehoa yhä monipuolisemmin ilmaisun välineenä. Tunnit sisältävät baletin perusteille jatkoa. Tunnin kesto on 60min.

POIKIEN TANSSI JA TEMPPUILU/AKROBATIA Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua poikien ehdoilla ja heidän luontaiset taipumuksensa huomioiden. Tanssin perusteita, temppuilua ja fyysistä ilmaisua opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla, musiikillista ja rytmistä ilmaisua unohtamatta. Tunnin kesto on 45-60min, iän mukaan.

(TANSSI)AKROBATIA. Akrobatiatunti sisältää akrobaattisia liikeitä ja temppuja, joita harjoitellaan erikseen, mutta yhdistellään myös liikesarjoiksi. Tunnilla tehdään mm.telinevoimistelun permannon perusliikkeitä, mutta myös taitovoimistelua (ja/tai sirkustelua, breikin perustelta) ryhmän osoittaman mielenkiinnon mukaan. Tunnin kesto 60 min.

NYKYTANSSI on ilmaisullinen tanssitunti, joka perustanssitekniikan lisäksi sisältää luovaa liikkeen tuottamista ja ilmaisua. Liikkeen tutkimisella oppilaan kehon tuntemus ja tiedostus lisääntyy ja liikekieli moninaistuu ja laajenee. Lukukaudessa synnytetään esitettävä tanssikoreografia ryhmän kiinnostuksen mukainen. Prosessi opettaa oppiallle taiteellista, pitkäjänteistä työskentelyä, teoksen tuottamista ja valmistamista aina estiykseen asti. Uuden koreografian myötä tanssitekiikkaa saatetaan laajentaa moneen eri tanssilajiin, oikean ilmaisun löytämiseksi ko. koreografiaan.  Tunnin kesto on iän mukaan, 60 - 90min.

JAZZTANSSI on alunperin syntynyt jazzmusiikin innoittamana. Tänä päivänä sitä tanssitaan useimmiten tämän päivän rytmimusiikin mukaan (r&b, soul, myös uutuudet). Jazztanssissa on oma tekniikka, missä painottuu kehon irroittelu-, contract & release-, ja showmaiset harjoitteet. Esim. musikaalit käyttävät paljon jazztanssia esityksissään. Jazztanssi-tunnilla oppilas oppii irrottelemaan liikkeessä kehon osat eri suuntiin ( mm. lantion ja hartioiden käytön), liikkkeen rytmittämisen musiikin mukaan, sekä venyvän ja kierteisen liikkeen. Tunnin kesto on 90min. - Syksyllä 2019 jazztanssia sisältyy nykytanssi, sekä katu & showtanssi-tunneille.

AIKUISTEN TANSSI Aikusiten tanssiin on tervetullut jokainen aikuinen, joka kokee, että haluaa kokea oman kehon liikkeen musiikin tahdissa tai löytää uusia imaisukeinoja ja ulottuvuuksia itsestään. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla, mutta siitä ei ole haittaakaan.

KATU - ja SHOWTANSSI (Street & Show) sisältää katutanssin perustekniikka ja sanastoa. Opetellaan mm. hip hopin liikkeitä, muodostetaan niistä tanssillisia liikesarjoja, joita liikutaan ko. musiikin mukaan.
Showtanssi sisältää jazztanssin elementtejä. Muokkaamme liikkeet Broadwayn tapaan musikaalityyppisksi tanssisarjoiksi.
Tanssimme näitä tyylejä erikseen ja välillä yhdistellen. Tavoitteena on saada tanssia vauhdikkaasti ja hauskasti, liikkeestä nauttien, nyky rytmimusiikin mukaan. Tunnin lopussa venyttely.

Yhdessä Tanssinystävien kanssa pyrimme saamaan ulkopuolisen opettajan pitämään katutanssia jonain viikonloppuna talven 2019-20 aikana. Viimeistään kesäkuun alussa 2020, saamme lajiin vihkiytyneen opettajan Kuhmoon Joutsentanssi- festivaalille. Kesäkurssille osallistuminen helpottuu näiden tunteihin osallistumisen myötä. 

BALETTI nuorille ja aikuisille. Tanssitunti perustuu klassisen baletin tekniikkaan ja sisältöön, sitä hieman luovasti soveltaen. Alussa treeniä tangon ääressä (pliet ja tendut) ja siitä siirtyen keskilattialle liikesarjoihin ja hyppyihin. Baletti on erinomainen tekniikka- ja lisätreeni nyky- tai jazztanssia harrastavalle, sillä se opettaa kehon oikeaa linjausta ja teknistä suorituspuhtautta. Baletti parantaa ryhtiä ja kiinteyttää vartaloa. Kesto nuoret (10 v ylösp.) 60-75 min, nuoret & aikuiset 90 min.

TANSSI-LIIKETERAPIA = TERAPEUTTINEN TANSSI. Yksilö ja ryhmät. Tanssi-liiketerapia on luova terapiamuoto, jossa vuorovaikutus omien tunteiden ja mielen välillä saa inspiraatiota liike-, musiikki-, ja kuvatehtävistä. Tässä terapiamuodossa lähtökohtana on oman kehon tutkiminen, siitä nousevien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, käsitteleminen ja haltuun otto. Kehon tuntemuksille annetaan ulospääsy luovien tehtävien kautta, jotka paljastavat meille todelliset tunteemme ja ajatuksemme. Ne tulevat näkyviksi ja saavat uuden muodon mahdollisessa luovassa tuotoksessa (tanssi, kuva, liike, ääni).  Niitä analysoimalla yksin tai yhdessä muiden kanssa lisää ymmärrystä omista kasvun prosesseista. Terpapiakerrat ovat ehdottoman luottamuksellisia.   - Kysy Maijalta lisää, jos koet tarvetta tällaiselle yksilö- tai pienryhmäkurssille.

TRE - kehollinen stressinpoistomenetelmä (ks. http://www.trefinland.fi/) TRE-harjoitus/harjoitukset sisältyy Terapeuttisen tanssin kurssille.