Tanssilajien tuntisisältöjä. Syksy 2017

LASTEN BALETTI. Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua. Baletin perusteita, rytmistä liikkumista ja musiikillista ilmaisua opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla. Baletin alkeita opetellaan lapsen kyvyt ja fyysinen kehitys huomioiden. Kesto 45-60min.

TYTTÖJEN TANSSI. Tyttöjen tanssi jatkaa lasten tanssia, sisältäen monipolisemmin askelsarjoja, hypppyjä, kehon hallintaa temppilujen ja notkeuden lisääämisen myötä. Liikutaan eri rytmeillä, käyttäen kehoa yhä monipuolisemmin ilmaisun välineenä. Tunnit sisältävät baletin perusteille jatkoa. Tunnin kesto on 60min.

POIKIEN TANSSI JA TEMPPUILU/AKROBATIA Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua poikien ehdoilla ja heidän luontaiset taipumuksensa huomioiden. Tanssin perusteita, temppuilua ja fyysistä ilmaisua opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla, musiikillista ja rytmistä ilmaisua unohtamatta. Tunnin kesto on 45-60min, iän mukaan.

(TANSSI)AKROBATIA. Akrobatiatunti sisältää akrobaattisia liikeitä ja temppuja, joita harjoitellaan erikseen, mutta yhdistellään myös liikesarjoiksi. Tunnilla tehdään mm.telinevoimistelun permannon perusliikkeitä, mutta myös taitovoimistelua ja sirkustelua, ryhmän osoittaman mielenkiinnon mukaan. Tunnin kesto 60 min.

NYKYTANSSI on ilmaisullinen tanssitunti, joka perustanssitekniikan lisäksi sisältää luovaa liikkeen tuottamista ja ilmaisua. Useimmiten tavoitteena on synnyttää esitettävä tanssikoreografia ryhmän kiinnostuksen mukainen. Tunnit sisältävät myös jazztanssin tekniikkaa ja ilmaisua. Tunnin kesto on iän mukaan, 60 - 90min.

Myös aikuisille järjestetään oma nyktanssiryhmä syksyllä 2017, mikäli vähintään kuusi aikusita innostuu mukaan. Se ei edellytä aikaisempaa tanssikokemusta. Tärkeintä on halu ja uskallus heittäytytä kokeilemaan liikeen maailmaa. Tunnilla eriytetään liikkeet ja tehtävät kunkin harrastustasolle sopivaksi. 

JAZZTANSSI on alunperin syntynyt jazzmusiikin innoittamana. Tänä päivänä sitä tanssitaan useimmiten tämän päivän rytmimusiikin mukaan (r&b, soul, myös uutuudet). Jazztanssissa on oma tekniikka, missä painottuu kehon irroittelu-, contract & release-, ja showmaiset harjoitteet. Esim. musikaalit käyttävät paljon jazztanssia esityksissään. Jos haluat oppia kunnolla iroittelemaan, lantion ja hartioiden käytön, sekä liikkkeen venymisen, niin valitse tämä kurssi. Tunnin kesto on 90min. Syksyllä 2017 jazztanssiin yhdistetään katutanssin elementtejä, kun katutanssista loppuu opetusryhmä (Jazz-street)

Nuorten nykytanssitunnit sisältävät myös jazztanssia.

SHOWTANSSI on aikuisille suunnattu tanssitunti, jossa perusteena on jazztanssin tekniikka ja ilmaisu, mutta tunneilla liikutaan myös muissa eri showtanssityyleissä, ryhmän kiinnistuksen mukaan. Eli pidetään hauskaa helposti etenevillä askel- ja liikesarjoilla, nautitaan musiikista ja sen tuomasta tanssin ilosta!  (Aiempaa tanssitaustaa ei tarvitse olla. Rohkeasti mukaan kokeilemaan!)

KATUTANSSI (Street) sisältää katutanssin eri tyylejä, kuten hih hop, locking, sieva,..., youtuben ja tv-sarjojen innoittamina. Tunnilla opetellaan perustekniikkaa ja tehdään mukavia tanssillisia sarjoja. Esiintymiset mahdollisia, ei pakollisia. Tunnin kesto on 90min.
- Syksyllä 2017 katutanssia ei ole omana lajinaan. Entiset katutanssijat jatkavat itsenäisesti omana ryhmänään. Katutanssin elementtejä löytyy jazztanssin tunnilta (jazz-street).

BALETTI nuorille ja aikuisille. Tanssitunti perustuu klassisen baletin tekniikkaan ja sisältöön, sitä hieman luovasti soveltaen. Alussa treeniä tangon ääressä (pliet ja tendut) ja siitä siirtyen keskilattialle liikesarjoihin ja hyppyihin. Baletti on erinomainen tekniikka- ja lisätreeni nyky- tai jazztanssia harrastavalle, sillä se opettaa kehon oikeaa linjausta ja teknistä suorituspuhtautta. Baletti parantaa ryhtiä ja kiinteyttää vartaloa. Kesto 90 min.

LASTEN BALETTI. Lapsille suunnitteilla balettitreeniä, jos tarpeeksi kiinnostusta riittää (vähintään 6 osallistujaa). Tunti tarkoitettu ala-asteikäisille. Baletti vahvistaa etenkin jalkojen voimaa ja koordinatiota, kehitttää notkeutta ja liikkuvuutta, lisää kehon hallintaa ja linjausta, ja parantaa ryhtiä. Se on hyvä lisätreeni, kun haluaa oppia teknistä suorituspuhtautta liikkeisiin. Kesto 45-60 min, riippuen lasten iästä.

TUTUSTU TANSSITYYLEIHIN. Tällä tunnilla tutustutaan eri tanssityyleihin ja niiden tekniikoihin. Mitä on baletti, jazztanssi, nykytanssi, katutanssi, latinalaistanssit, kansantanssit eri maissa, jne. Tämän kurssin sisältö sisällytetään aikuisten Nykytanssiin, jos ryhmä niin haluaa. 

TERAPEUTTINEN TANSSI. Liikuta kehoa, liikuta mieltä. Löydä yhteys ja tasapaino mielesi ja kehosi välille. Keho kertoo, mitä meille kuuluu, ja on viisauden ja suunnan näyttäjä elämässä, kun opimme sitä kuuntelemaan. Tunti sisältää läsnäoloharjotuksia ja kehollisia tehtäviä, joiden kautta löydämme yhteyden mieleemme. Liikkeellisten harjoitusten lisäksi käytämme kuvallisia ja musiikillisia ilmaisukeinoja. Kirjoittaminen ja/tai asioiden ja ajatusten jakaminen luottamuksellisesti kuuluu myös tunnin sisältöön.
(Syksylle 2017 on suunnitteilla ryhmää, jos kiinnostusta riittää. Ota yhteys Maijaan!)

(TANSSI-LIIKETERAPIA. Yksilö ja ryhmät. Tanssiliiketerapia on luova terapiamuoto, jossa vuorovaikutus omien tunteiden ja mielen välillä saa inspiraatiota liike-, musiikki-, ja kuvatehtävistä. Tässä terapiamuodossa alitajunnalle annetaan ulospääsy luovien tehtävien kautta, jotka paljastavat todelliset tunteemme ja ajatuksemme. Alitajuntammme tuotokset kukin analysoi verbaalisesti oman tarpeen ja halun mukaisesti, tai ilmaisee ne kuvallisesti. Terpapiakerrat ovat ehdottoman luottamuksellisia. Jakson alussa kaikki allekirjoittavat sopimuksen, jolla taataan, että ryhmissä jaetut muiden asiat pysyvät vain ryhmäläisten tietona.  - Kysy Maijalta lisää, jos koet tarvetta tällaiselle yksilö- tai pienryhmäkurssille.)