Tanssilajien tuntisisältöjä. Syksy 2018

PIENTEN LASTEN TANSSI. Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua. Baletin perusteita, rytmistä liikkumista ja musiikillista ilmaisua opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla. Baletin alkeita opetellaan lapsen kyvyt ja fyysinen kehitys huomioiden. Kesto 45-60min.

TYTTÖJEN TANSSI. Tyttöjen tanssi jatkaa lasten tanssia, sisältäen monipolisemmin askelsarjoja, hypppyjä, kehon hallintaa temppilujen ja notkeuden lisääämisen myötä. Liikutaan eri rytmeillä, käyttäen kehoa yhä monipuolisemmin ilmaisun välineenä. Tunnit sisältävät baletin perusteille jatkoa. Tunnin kesto on 60min.

POIKIEN TANSSI JA TEMPPUILU/AKROBATIA Tunnit sisältävät lapsen ikäkauteen sopivaa ja kehityskauden taitoja kehittävää liikkumista ja ilmaisua poikien ehdoilla ja heidän luontaiset taipumuksensa huomioiden. Tanssin perusteita, temppuilua ja fyysistä ilmaisua opitaan huomaamatta lapsen ehdoilla, musiikillista ja rytmistä ilmaisua unohtamatta. Tunnin kesto on 45-60min, iän mukaan.

(TANSSI)AKROBATIA. Akrobatiatunti sisältää akrobaattisia liikeitä ja temppuja, joita harjoitellaan erikseen, mutta yhdistellään myös liikesarjoiksi. Tunnilla tehdään mm.telinevoimistelun permannon perusliikkeitä, mutta myös taitovoimistelua ja sirkustelua, breikin perustelta, ryhmän osoittaman mielenkiinnon mukaan. Tunnin kesto 60 min.

NYKYTANSSI on ilmaisullinen tanssitunti, joka perustanssitekniikan lisäksi sisältää luovaa liikkeen tuottamista ja ilmaisua. Liikkeen tutkimisella oppilaan kehon tuntemus lisääntyy ja liikekieli moninaistuu ja laajenee. Useimmiten tavoitteena on synnyttää esitettävä tanssikoreografia ryhmän kiinnostuksen mukainen. Tunnit sisältävät myös jazztanssin tekniikkaa ja ilmaisua. Tunnin kesto on iän mukaan, 60 - 90min.

JAZZTANSSI on alunperin syntynyt jazzmusiikin innoittamana. Tänä päivänä sitä tanssitaan useimmiten tämän päivän rytmimusiikin mukaan (r&b, soul, myös uutuudet). Jazztanssissa on oma tekniikka, missä painottuu kehon irroittelu-, contract & release-, ja showmaiset harjoitteet. Esim. musikaalit käyttävät paljon jazztanssia esityksissään. Jos haluat oppia kunnolla iroittelemaan, lantion ja hartioiden käytön, sekä liikkkeen venymisen, niin valitse tämä kurssi. Tunnin kesto on 90min. 

Nuorten nykytanssitunnit sisältävät myös jazztanssia.

AIKUISTEN TANSSI Aikusiten tanssiin on tervetullut jokainen aikuinen, joka kokee, että haluaa kokea oman kehon liikkeen musiikin tahdissa tai löytää uusia imaisukeinoja ja ulottuvuuksia itsestään. Opetuksessa otetaan huomioon aikuisen elämänkokemus, fyysinen kunto ja mielenkiinnon kohteet. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvitse olla, mutta siitä ei ole haittaakaan.

KATUTANSSI (Street) sisältää katutanssin eri tyylejä, kuten hih hop, locking, sieva,..., youtuben ja tv-sarjojen innoittamina. Tunnilla opetellaan perustekniikkaa ja tehdään mukavia tanssillisia sarjoja. Esiintymiset mahdollisia, ei pakollisia. 

Katutanssia ei ole omana lajinaan. Katutanssin elementtejä löytyy jazztanssin tunnilta ja nuorten nykytansseissa käymme välillä katutanssin maailmassa.
Tarkoitus on järjestää yhdessä Tanssinystävien kanssa ulkopuolisen opettajan voimin katutanssia jonain viikonlopun päivänä. Voguing-tunteja on tarjolla myös viikonloppuina, jos saamme Jadviga Samanovskajan Kuhmossa käymään syksyn 2018 aikana. 

BALETTI nuorille ja aikuisille. Tanssitunti perustuu klassisen baletin tekniikkaan ja sisältöön, sitä hieman luovasti soveltaen. Alussa treeniä tangon ääressä (pliet ja tendut) ja siitä siirtyen keskilattialle liikesarjoihin ja hyppyihin. Baletti on erinomainen tekniikka- ja lisätreeni nyky- tai jazztanssia harrastavalle, sillä se opettaa kehon oikeaa linjausta ja teknistä suorituspuhtautta. Baletti parantaa ryhtiä ja kiinteyttää vartaloa. Kesto nuoret (10 v ylösp.) 60-75 min, nuoret & aikuiset 90 min.

TANSSI-LIIKETERAPIA = TERAPEUTTINEN TANSSI. Yksilö ja ryhmät. Tanssi-liiketerapia on luova terapiamuoto, jossa vuorovaikutus omien tunteiden ja mielen välillä saa inspiraatiota liike-, musiikki-, ja kuvatehtävistä. Tässä terapiamuodossa lähtökohtana on oman kehon tutkiminen, siitä nousevien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, käsitteleminen ja haltuun otto. Kehon tuntemuksille annetaan ulospääsy luovien tehtävien kautta, jotka paljastavat meille todelliset tunteemme ja ajatuksemme. Ne tulevat näkyviksi ja saavat uuden muodon mahdollisessa luovassa tuotoksessa (tanssi, kuva, liike, ääni).  Niitä analysoimalla yksin tai yhdessä muiden kanssa lisää ymmärrystä omista kasvun prosesseista. Terpapiakerrat ovat ehdottoman luottamuksellisia.   - Kysy Maijalta lisää, jos koet tarvetta tällaiselle yksilö- tai pienryhmäkurssille.

TRE - kehollinen stressinpoistomenetelmä (ks. http://www.trefinland.fi/) TRE-harjoitus/harjoitukset sisältyy Terapeuttisen tanssin kurssille.