MyDance on...

...tanssikoulu Kainuun Kuhmossa, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen mukaista opetusta (yleinen oppimäärä) kesästä 2016. Tanssikoulutoiminta alkoi syyskuun 2014 alusta, jolloin sali saatiin sali niin valmiiksi, että toiminta voitiin aloittaa. Elokuussa 2017 alkaa MyDancen neljäs toimintavuosi. Koulussa tanssijoita oli keväällä 2017 noin sata oppilasta. 

MyDancen yritysideana on tarjota lapsille, nuorille ja aikusille TANSSIA ARKEEN, JUHLAAN JA HYVINVOINTIIN (lue lisää tämän linkin alakohdasta Yritysidea/filosofia).

Päätanssilajina on nykytanssi, 9v. alkaen. Lisäksi MyDance tarjoaa lasten balettia, jazztanssia, tanssiakrobatiaa ja tanssiterapiaa.  Näistä lajeista tarkempaa selostusta kohdassa Tanssilajit

Toukokussa 2015 pidimme tanssikoulun ensimmäisen näytöksen Kuhmotalolla (Kuvia keväästä 2015). Esiintymässä oli n. 90 eri ikäistä tanssijaa. MyDancen toisessa näytöksessä oli jo sata tanssijaa.  Sama määrä tanssijoita oli esiintymässä tanssikoulun kolmannesssa 20.5.2016 (Kevätnäytös -16 ), neljännessä 9.12.2016 ja viidennessä näytöksessä 24.5.2017. Tanssikoulun kuudes näytös pidettiin ke 13.12.2017.
Taiteen perusopetuksen mukaisesti järjestämme oppilasnäytösken joka sysky ja joka kevät, lukukauden päätteeksi. 

Keväällä 2018 jatkuvat suurin osa syksyn 2017 ryhmistä, mutta muutoksiakin on tiedossa. Mm. tanssiakrobatia on lisännyt suosiotaan, joten on tullut tarve perustaa kolmas akrobatia-ryhmä, aivan ikäjakaumankin takia. Kolmannelle ryhmälle oli vaikea löytää kaikille sopivaa aikataulua, joten kaksi muuta ryhmää siirtyivät syksyn paikoilta. Kissa-tytöille tuli suurin muutos, kun tunti siirtyi torstailta tiistaille. Poikien ryhmällä ajankohta muuttui myöhemmäksi. 

Ryhmät jatkuvat lukujärkestyksen mukaisesti ma 15.1.2018 alkaen (ks.Lukujärjestys).

Opettajana toimin minä, Maija, jonka sydän sykkii tanssille sen eri muodoissa. Haluan jakaa kaiken tietotaitoni etenkin kuhmolaisten hyväksi, ja innostaaa ihmisiä tuohon tanssin niin jaloon ja ihanaan maailmaan. Harras toiveeni on, että tanssin kautta kuhmolaiset voisivat saada elämäänsä niin fyysistä, henkistä kuin sosiaalista kannustusta sisältörikkaampaan elämään. Saada rohkeutta kohdata itsensä ja muut, sellaisena kuin ovat. 

Näen, että tanssi on väline fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin kaikissa ikäryhmissä, kaiken kokoisille ja kaiken näköisille. Ihminen ei ole tanssia varten, vaan tanssi on ihmistä varten!