Vaan siitä seurasi sota Elsojen ja Tuliauringon välillä.
Onneksi muut hoksasivat tuoda sovintoympyrän ja niin tanssi päättyi yhteiseen halaukseen! <3
(A.S.)